Produkcja i jakość

Produkcja i jakość

Podstawą całego procesu, od koncepcji do marketingu gotowego produktu są wymagania jakościowe. Kontroli jakości podlegają wszystkie etapy produkcji a przeprowadzana jest ona zarówno przez  nasze zespoły, jak i niezależne, specjalistyczne laboratoria.

1 • Wybór surowców

  • Surowce, które wykorzystujemy do produkcji pochodzą od dostawców pozyskujących je w sposób szanujący biologiczną integralność roślin. Regularnie przeprowadzamy u nich audyty sprawdzające jakość produkcji. Po otrzymaniu surowców przeprowadzamy analizy fizyko- chemiczne, spektrofotometryczne, chromatograficzne, wykonujemy badania na obecność potencjalnych zanieczyszczeń (metali ciężkich, aflatoksyn, drobnoustrojów, itp.).
  • Pierwszym wyborem są dla nas zawsze produkty z rynku francuskiego i europejskiego.

2 • Jakość i naturalność składników

Wybieramy składniki najwyższej jakości, jak najbardziej naturalne:

  • Rośliny z certyfikowanych upraw ekologicznych lub dzikie niezagrożone gatunki roślin; stosujemy łagodny i pełen szacunku proces ekstrakcji w niskiej temperaturze;
  • Oleje roślinne z pierwszego tłoczenia na zimno i oleje z ryb morskich w postaci niezestryfikowanch trójglicerydów;
  • Witaminy i oligoelementy naturalnego pochodzenia;
  • Kapsułki produkowane z żelatyny rybnej;
  • Wykluczone są surowce z GMO, składniki napromieniowane i dopingujące (gama ERGYSPORT).

3 • Zrównoważone formuły z synergią działania

Składy naszych produktów zostały opracowane tak, aby odpowiadały koncepcji Aktywnego Odżywiania Komórkowego. Zawierają składniki w optymalnych dawkach, dostosowanych do potrzeb organizmu, dobranych w taki sposób aby wykorzystać synergię ich działania (witaminy, oligoelementy jako kofaktory reakcji w organizmie) i uzyskać wydajność większą niż każego składnika osobno.

4 • Wymóg identyfikowalności

Angażujemy się w procesy związane z nadzorem nad bezpieczeństwem żywności. Numery partii nadane podczas procesu produkcji konsument może znaleźć na opakowaniu swojego produktu.

5 • Produkcja

  • Przeprowadzamy kontrolę jakości na wszystkich etapach produkcji, wdrożyliśmy sprawdzone protokoły czystości w celu wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia krzyżowego alergenami takimi jak gluten, laktoza, soja etc.
  • Standardy obowiązujące w naszym nowym laboratorium bazują na normach GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne) stosowanych w laboratoriach farmaceutycznych.
  • Posiadamy na wyłączność specjalistyczną wiedzę w zakresie produkcji koncentratu pierwiastków śladowych i minerałów, będącego podstawą receptur produktów ERGYBIOL i wszystkich fitominerałów.

6 • Bezpieczeństwo zdrowotne i kontrola jakości

Stosujemy system bezpieczeństwa żywności HACCP. Takie podejście wzbogaca prowadzone przez nas procesy produkcyjne o kontrole jakości na każdym etapie produkcji- od zakupu surowców do dystrybucji wyrobu końcowego. Uzyskujemy w ten sposób produkt bezpieczny i spełniający wymagania obowiązujących przepisów.

7 • Aprobaty jakości niezależnych organizacji

Etykieta SPORT Protect • www.sport-protect.org
Certifikacja AFAQ • ISO 9001 od 2005, gwarancja wymagań jakościowych stawiająca konsumenta w centrum naszej troski.