Informacje prawne

I – Informacje ogólne

Strona internetowa www.nutergia.com jest dostarczana przez NUTERGIA, SAS (uproszczona spółka akcyjna) o kapitale 253 400 EUR z siedzibą przy rue Claude BERNARD, 12700 Capdenac, Francja, zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Spółek Rodez pod numerem 006 380 042. Informacje i dane dostępne na stronach internetowych Krka mają jedynie charakter informacyjny i są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa.

Kierownik publikacji: Antoine LAGARDE
Redaktor: Antoine LAGARDE

Komitet Redakcyjny
Mathilde SCHEUER - Farmaceuta - Kierownik ds. Relacji medycznych
Anne GAILHARD - Biolog - Kierownik ds. Komunikacji
Régis GROSDIDIER – Konsultant lekarski
Patricia BALARD - Doktor Immunologii

Projekt i wykonanie strony internetowej:
SARL Laëtis
Place de l'église - 12120 Arvieu
Strona internetowa: www.laetis.fr  - E-mail: contact@laetis.fr

II – Własność intelektualna

Nutergia jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Cała zawartość strony nutergia.fr, jej grafika, obrazy, tekst, logo, pliki .gif i ikony, w tym ich formatowanie, są wyłączną własnością NUTERGIA SAS, z wyjątkiem znaków towarowych, logo i treści należących do firm partnerskich.

Zdjęcia produktów nie sa umowne.

Wszelkie częściowe lub całkowite powielanie tej strony lub jednego z elementów tworzących ją na jakimkolwiek nośniku i w jakiejkolwiek formie, do innych celów, w szczególności do celów komercyjnych, bez wyraźnej zgody firmy NUTERGIA SAS, jest zabronione i stanowiłyby przestępstwo podlegające karze zgodnie z prawem karnym.

Bazy danych zawarte na stronie internetowej NUTERGIA są również chronione przez przepisy francuskiej ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. dotyczącej transpozycji do francuskiego kodeksu własności intelektualnej dyrektywy europejskiej z dnia 11 marca 1996 r. dotyczącej prawnej ochrony baz danych.

III – Poufność

W ramach francuskiego ustawodawstwa o ochronie danych laboratorium NUTERGIA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad etycznych dotyczących ochrony danych osobowych, które mogą być gromadzone za pośrednictwem tej strony internetowej.

Informacje zarejestrowane za pośrednictwem tej witryny nie są spersonalizowane lub są dobrowolnie podane przez odwiedzających podczas wysyłania wiadomości e-mail. Informacje te są wykorzystywane do celów ściśle wewnętrznych zgodnie z naszą polityką jakości (certyfikat ISO9001 v 2000 od 27.12.2005).

Dane dotyczące połączeń odwiedzających są wykorzystywane w formie nienominatywnej do celów statystycznych. Takie dane będą przechowywane przez 1 rok.

W żadnym wypadku Twój adres lub dane kontaktowe nie zostaną przekazane ani udostępnione osobom trzecim w celach komercyjnych bez możliwości wyrażenia wcześniej sprzeciwu.

Zgodnie z francuską ustawą O ochronie danych nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r., z późniejszymi zmianami, a także z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Znanym jako „RODO” masz prawo do dostępu, sprzeciwu, sprostowania, ograniczenia możliwości przenoszenia i usuwania swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z tego prawa, należy wysłać wiadomość wiadomość na następujący adres: Laboratoire NUTERGIA - BP 52 - 12700 Capdenac-Gare.

Ta strona generuje pliki cookie za pośrednictwem Google Analytics.

IV – Subskrypcja biuletynu

Subskrypcja biuletynu (newlettera) jest dobrowolna dla użytkownika strony, jej aktywacja obywa się przez wprowadzenie adresu e-mail odbiorcy i zaznaczenie specjalnego pola wyboru.

Subskrypcja jest bezpłatna i ważna do momentu rezygnacji.
Link do rezygnacji z subskrypcji jest dostępny na dole biuletynu.

V – Produkty

Suplementy diety sprzedawane przez nasze laboratorium NUTERGIA są zgłaszane do DGCCRF zgodnie z obowiązującymi przepisami. Są zgodne z przepisami europejskimi.

VI – Finansowanie

Strona ta nie przyjmuje ani nie otrzymuje żadnych funduszy reklamowych, jest całkowicie finansowana przez laboratorium NUTERGIA.
Strona została utworzona w listopadzie 2013 r.

Cookies

Aby zapewnić optymalną obsługę, Nutergia jest zobowiązana do umieszczania plików cookie na różnych urządzeniach użytkowników. Są one wykorzystywane w szczególności w celu ułatwienia Użytkownikowi dostępu do swoich kont.

a)    Co to jest cookie ?

Plik cookie to informacje umieszczone na dysku twardym przez serwer witryny, którą aktualnie odwiedzasz, tj. http://www.nutergia.com. Informacje te są przechowywane na twoim urządzeniu w prostym pliku tekstowym, do którego serwer uzyskuje dostęp w celu odczytu i zapisu informacji.

b) Konfiguracja przeglądarki internetowej

Pliki cookie można dezaktywować. Ponadto przeglądarkę internetową można skonfigurować tak, aby powiadamiała cię o plikach cookie umieszczanych na twoim sprzęcie i prosiła o ich akceptację lub nie. Ustawienie to może zmienić warunki dostępu do Usług strony.

Dostosuj ustawienia dla plików cookie