Oleje rybne wysokiej jakości: EPAX<sup>®</sup>

Oleje rybne wysokiej jakości: EPAX®

Od 180 lat norweska marka EPAX® oznacza to samo na całym świecie- produktypochodzące z morza o niezrównanej jakości. Nutergia i EPAX® mają te same wartości i to samo zaangażowanie w ochronę środowiska.

Nutergia zdecydowała się na użycie w SYNERBIOLU surowego oleju rybnego EPAX®, nie skoncentrowanego, aby zachować naturalne proporcje EPA i DHA oraz zapewnić całkowitą podaż kwasów tłuszczowych- możemy wtedy mówić o « lipidowym totalu », ponieważ w takich olejach znajdujemy wszystkie związki lipidowe naturalnie występujące w rybach. Nutergia jest więc jedynym laboratorium zajmującym się dystrybucją oleju EPAX® w Europie!

Dlaczego warto wybrac jakość EPAX®?

 • Znak członkowstwa w GOED (Globalna Organizacja ds. EPA i DHA omega-3), która reprezentuje światowy przemysł kwasów tłuszczowych omega-3 EPA i DHA. Stanowi punkt odniesienia dla standardów jakości. Nakłada wymagania dotyczące metod połowu, stosowanych ryb, czystości olejów itp.
 • Oleje pozyskiwane z dzikich ryb, z poszanowaniem zgodnych i zrównoważonych metod połowu.
 • Gwarantuje oleje bez antybiotyków.
 • Oleje z małych ryb znajdujących się na początku łańcucha pokarmowego, mniej zanieczyszczone metalami ciężkimi.
 • Oleje o wysokiej czystości dzięki zastosowaniu drastycznych norm: -54% zanieczyszczeń i -95% kadmu i rtęci w stosunku do norm narzuconych przez GOED.

Proces ekstrakcji na zimno naturalnych olejów

W wyniku mechanicznego procesu ekstrakcji olejów EPAX®, na zimno i bez rozpuszczalników, powstaje nierafinowany naturalny olej rybny.

Zalety:

 • Ekstrakcja na zimno nie powoduje denaturacji kwasów tłuszczowych.
  Ciepło może modyfikować strukturę kwasów tłuszczowych, czyniąc je nieaktywnymi lub nawet szkodliwymi.
 • Procesy mechaniczne, bez zastosowania rozpuszczalników chemicznych.
  Brak pozostałości chemicznych w gotowym produkcie.
 • Gwarancja procesu produkcji kwasów tłuszczowych bez estryfikacji.
  Estryfikacja to proces chemiczny mający na celu rozbicie kwasów tłuszczowych naturalnie występujących w oleju w postaci trójglicerydów. Połączone z cząsteczką alkoholu kwasy tłuszczowe, następnie przekształcane są w estry etylowe, selekcjonowane i ponownie łączone w celu utworzenia nowych kombinacji trójglicerydów o różnych właściwościach.
 • Systematyczna eliminacja ditlenu (mniej niż 1% pozostałości tlenu na krytycznych etapach produkcji) w celu utrzymania wysokiej jakości oleju przy jak największym ograniczeniu utleniania.
  Obecność tlenu może być źródłem utleniania (stresu oksydacyjnego), który zmienia kwasy tłuszczowe i prowadzi do jełczenia tłuszczów.