Oznakowanie SPORT Protect

Oznakowanie SPORT Protect jest gwarancją całkowitego bezpieczeństwa dla sportowców.

Program znakowania etykietą SPORT Protect gwarantuje niezależność i całkowitą zgodność produktów z normą antydopingową NF V94-001.

W oparciu o zasady zarządzania bezpieczeństwem żywności, kontroli ryzyka i jakości sanitarnej, nadzór obejmuje wszystkie etapy produkcji produktu: dostawę surowców, produkcję, przetwarzanie, pakowanie, przechowywanie i wysyłkę.

Dla bezpieczeństwa konsumentów produkty z etykietą SPORT Protect muszą pomyślnie przejść różne etapy walidacji określone w programie znakowania SPORT Protect.

Miejsca produkcji są regularnie audytowane, przeprowadzane są testy antydopingowe zgodnie z dokładnym planem monitorowania, próbki każdej partii wprowadzanej do obrotu są w bezpieczny sposób przechowywane, a każda referencja jest monitorowana pod kątem zachowania zgodności z przepisami antydopingowymi.

Jak się dowiedzieć, czy produkt jest zgodny z normami programu SPORT Protect?
NUTERGIA umieszcza logo SPORT Protect na opakowaniach wszystkich swoich produktów zgodnych z tym standardem:
ERGYDETOX, ERGYDRAINE, ERGYMUNYL, ERGYPHILUS Comfort, ERGYPHILUS Plus, ERGYPROTECT Confort, ERGYSTRESS Activ.

Więcej informacji na www.sport-protect.org

Produkty Nutergia oznakowane etykietą SPORT Protect

Produkty Nutergia oznaczone logo SPORT Protect